Czy komornik może zająć konto żony za długi męża?

Długi to problem, z którym boryka się w Polsce bardzo wiele rodzin. Często niezapłacone pożyczki bądź mandaty po paru miesiącach urastają do bardzo wysokich kwot, przez co ich późniejsza spłata staje się bardzo trudna. W takich przypadkach są osoby zadające sobie następujące pytania:

  • czy komornik może zająć konto żony za długi męża?
  • czy komornik może zabrać samochód żony za długi męża?
  • czy komornik może przejąć wynagrodzenie żony za długi męża?

W poniższym artykule w sposób wyczerpujący opowiadamy na wszystkie powyższe pytania. Zapraszamy do lektury!

Najważniejsza informacja, która może zasmucić dłużników jest taka, że komornikowi nie przysługuje prawo o zajęcia pensji, konta bankowego czy samochodu żony za długi męża. Zgodnie z przepisami dotyczącymi przeprowadzania egzekucji komorniczej, może on wyłącznie zająć wynagrodzenie osoby, która jest dłużnikiem. Wobec takiej osoby musi toczyć się egzekucja komornicza. Żona dłużnika nie musi się zatem obawiać, że jakiekolwiek środki pieniężne znikną z jej konta. Kodeks Rodzinny wskazuje, że wynagrodzenie żony jest objęte majątkiem wspólnym, ale komornik nie posiada żadnych uprawnień do tego, by móc zająć jej wynagrodzenie.

Komornik zajmuje konto żony dłużnika. Czy to legalne?

Jeżeli komornik dopuści się zajęcia wynagrodzenia żony dłużnika, będzie działał niezgodnie z prawem. W takich sytuacjach żona może (a nawet powinna) zgłosić skargę na czynności przeprowadzone przez komornika.

Komornik żony dłużnika nie może ścigać

Żona nie odpowiada w żadnym stopniu swoim majątkiem za długi, które posiada jej mąż. Mowa tutaj nie tylko o wynagrodzeniu, ale także o samochodzie czy mieszkaniu, których byłaby ona właścicielką. Wówczas obowiązkiem żony jest udowodnienie, że konkretne mieszkanie, dom bądź samochód są jej majątkiem osobistym, a wszystkie przedmioty znajdujące się w domu, również do niej należą. W tym miejscu warto wspomnieć o artykule 845 Kodeksu postępowania cywilnego:

„Art. 845.  K.p.c.

  • § 1. Do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie.
  • § 2. Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej.”

Jeżeli żona nie będzie potrafiła w sposób wiarygodny udowodnić, że przedmioty znajdujące się w mieszkaniu są jej wyłączną własnością, przysługuje jej prawo do wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego. Będzie musiała w nim powołać świadków, którzy przed sądem przysięgną, że przedmioty, które zajął komornik należały do niej.

Wszystkie powyższe informacje wskazują, że żona dłużnika nie powinna obawiać się, że komornik zajmie jej konto czy skonfiskuje jej samochód bądź mieszkanie. Zgodnie z polskim prawem komornik może ściągać należności wyłącznie od osoby dłużnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *