Czy pieniądze w banku są bezpieczne? Czym jest BFG ?

W ostatnim czasie afera związana z KNF oraz bankami Getin Noble Bank i Idea Bank istotnie zachwiała zaufaniem konsumentów. Niektórzy Polacy mają jeszcze w pamięci konfiskatę środków finansowych z rachunków bankowych i lokat   na Cyprze z 2013 roku. Co jakiś czas na skutek niepokojących sygnałów z rynku finansowego, klienci banków zastanawiają się, czy ich oszczędności zdeponowane w banku są bezpieczne. Wyjaśnijmy zatem, czy faktycznie jest się czego obawiać. 

Jak wygląda poziom zaufania Polaków wobec banków?

Zaufanie do banków w Polsce w ostatnim czasie wzrosło. Ostatnie badanie przeprowadzone przez CBOS wykazało, że choć ufamy bankom, to słowa krytyki kierujemy w stronę nadzoru nad sektorem bankowym. W porównaniu nastrojów społecznych na przestrzeni ostatnich sześciu lat można zauważyć, że przybywa osób deklarujących zaufanie do instytucji bankowych.

„Czy, ogólnie rzecz biorąc, ma Pan(i) zaufanie do banków działających w Polsce?*”

Termin przeprowadzanego badania Mam zaufanie Opinie ambiwalentne Nie mam zaufania Trudno powiedzieć
2012 rok 65 proc. 16 proc. 16 proc. 3 proc.
2018 rok 74 proc. 11 proc. 11 proc. 4 proc.

Źródło: CBOS, „Zaufanie do systemu bankowego”, 2018 r.1

Jednocześnie jedynie 68% badanych uważa, że pieniądze ulokowane w bankach są bezpieczne. W 2006 roku takie stanowisko wyrażało 74% respondentów. Badania pokazały, że pewnymi trzymanych w banku pieniędzy są osoby młode,  zamieszkałe w większych miastach, lepiej wykształcone. Ankietowani w przewadze (73% na tak, 22% na raczej tak) uznają, że państwo powinno dbać o bezpieczeństwo oszczędności obywateli zgromadzonych w bankach. Jak pokazują badania, Polacy nadal nie są świadomi tego, kto i kiedy faktycznie chroni ich pieniądze. Nie każdy ma świadomość istnienia BFG.

Jak BFG chroni oszczędności Polaków w bankach?

Niebezpieczeństwo związane z utratą oszczędności zdeponowanych w banku nie jest tak duże, jak się niektórym wydaje. BFG, czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja działająca na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, która ma za zadanie gwarantować depozyty zgromadzone w bankach. Ponadto odpowiada za przeprowadzanie restrukturyzacji instytucji finansowych, nad którymi kłębi się widmo bankructwa. Podmiot ten działa na mocy przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji2.

Trzeba dodać, że BFG swoim działaniem obejmuje także klientów SKOK-ów. Warto podkreślić, że w razie bankructwa banku mogą ucierpieć te osoby, które zdeponowały w bankach spory kapitał. Gwarancjami objęte są depozyty do równowartości 100 tys. euro. W razie upadłości banku BFG wypłaci środki znajdujące się na rachunkach złotowych i walutowych. Odsetki zostaną naliczone do dnia ogłoszenia upadłości banku. Gwarantowane środki zostaną wypłacone w złotówkach. Przebieg wypłaty gwarantowanych środków również został określony. Zadaniem banku jest sporządzenie listy osób uprawnionych do odbioru pieniędzy. Z kolei zadaniem BFG jest publiczne poinformowanie klientów banku o terminie i miejscu dokonywania wypłat. Każdy uprawniony, po okazaniu dokumentu tożsamości, może odebrać pieniądze w gotówce lub zlecić przelew. Wypłat dokonuje się w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia przez upadły bank z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Po tym terminie środki gwarantowane można odebrać w BFG. Zgodnie z przepisami maksymalny termin wynosi 5 lat od dnia złożenia przez uprawnioną instytucję wniosku o ogłoszenie upadłości banku.

Centrum Badania Opinii Społecznej, Komunikat z Badań „Zaufanie do systemu bankowego”

Dz.U. z 2017 r. poz. 1937, z późn. zm.:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *