Czy z komornikiem można negocjować ?

Komornik może wzbudzać powszechny strach, zwłaszcza że w mediach aż szumi od akcji komorników, którzy w różny sposób ściągają długi. W opiniach ludzi funkcjonuje przekonanie, że komornicy są praktycznie bezkarni i mogą robić wszystko w ramach swojej działalności. Trzeba jednak pamiętać, że droga od powstania zadłużenia do kancelarii komornika jest bardzo długa. Dłużnik ma wiele sposobów na uniknięcie egzekucji komorniczej – i bardzo, ale to bardzo dużo czasu na to by porozumieć się z wierzycielem. Dobra wola dłużnika i poczucie obowiązku właściwego traktowania ludzi czy instytucji, którym należne są pieniądze, to najlepsze remedium na problemy natury finansowej.

Jak zadłużenie trafia do komornika?

Wierzyciel zawsze stara się zawezwać dłużnika do dobrowolnej zapłaty długu. Może wystosować na przykład pisemne przedsądowe wezwanie do zapłaty lub zaproponować układ ratalny. Jeśli po wyznaczonym terminie nie otrzyma pieniędzy, to może sprawę skierować do profesjonalnej windykacji długów. Jeśli takie rozwiązanie nie będzie skuteczne, kieruje się sprawę do sądu – samodzielnie lub za pośrednictwem adwokata lub radcy prawnego. Udokumentowany dług z pewnością przyniesie wierzycielowi sądowy nakaz zapłaty, z którym może udać się do kancelarii komorniczej. Komornik blokuje rachunki bankowe dłużnika, jego wynagrodzenie za pracę (bez względu na formę zatrudnienia), zwrot podatku dochodowego (i VAT jeśli podlega). Może zając też ruchomości, pod warunkiem że nie służą one do codziennej pracy i nie są przedmiotami użytku niezbędnego do normalnego funkcjonowania człowieka. Skutecznym sposobem jest egzekucja z nieruchomości, przy czym wiele zależy tutaj od postawy dłużnika (czy uda mu się ominąć licytacji poprzez spłatę długu).

Komornik może wysłuchać dłużnika

Jeśli dłużnik otrzyma korespondencję od komornika o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym, to dla własnego dobra powinien skontaktować się z kancelarią telefonicznie lub osobiście w godzinach jej funkcjonowania. Komornik przyjmuje w swym biurze nie w każdy dzień tygodnia, więc dobrze jest się upewnić kiedy można udać się na rozmowę. Szybka reakcja może wstrzymać wizytę komornika w mieszkaniu dłużnika. Osoby zadłużone zawsze mogą poprosić komornika o rozłożenie spłaty na raty. Można zaproponować miesięczną sumę, ale trzeba pamiętać, że do kwoty długu dochodzą odsetki i koszty postępowania egzekucyjnego. Porozumienie z komornikiem nie wstrzymuje toczącej się egzekucji, ale daje możliwość spłacania zadłużenia w spokoju i bez narażania gospodarstwa domowa na nieprzyjemne konsekwencje. Komornik umorzy egzekucję jeśli stwierdzi, że dłużnik nie dysponuje żadnym majątkiem – ale w praktyce to nie zamyka tematu nakazu zapłaty, gdyż wierzyciel może nim się posługiwać przez dziesięć lat. Jeśli dłużnikowi przytrafi się komornik, z którym nie da się niczego wynegocjować, to należy wówczas porozumieć się z wierzycielem, który jest jedyną osobą lub instytucją, która całkowicie może cofnąć lub wstrzymać egzekucję komorniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *