Faktoring dla firm – wszystko, o czym musi wiedzieć przedsiębiorca

Sam faktoring jest swego rodzaju usługą, jaką faktor świadczy na rzecz faktoranta. Wykupuje on nieprzeterminowane wierzytelności przedsiębiorstw, które powstały w wyniku wykonanych dostaw i usług. Faktor może również świadczyć dodatkowe usługi na rzecz współpracującego z nim przedsiębiorstwa – może kontrolować wpływające płatności, czy pomagać w ściąganiu należności od podmiotów spóźniających się z zapłatą.

Dlaczego przedsiębiorcy decydują się na faktoring?

Wykup wierzytelności przedsiębiorstw to praktyka stosowana na rynku od kilkunastu lat. Firmy, chcące poprawić swoją płynność finansową, coraz częściej sięgają po tego typu usługi. Jednakże nie jest to jedyna sytuacja, która skłania właścicieli przedsiębiorstw do korzystania z faktoringu. Dochodzi do niego również wtedy, gdy organizacja poszukuje dodatkowego źródła finansowania lub nie ma wystarczającej zdolności kredytowej. Szybsze otrzymywanie należności za zrealizowane dostawy i usługi może być pomocne również wówczas, gdy jednostka nie ma wystarczających środków do uregulowania rozliczeń z kontrahentami. Wielu dostrzega również niższe ryzyko prowadzenia działalności, związane z opóźnieniami w spłacie zobowiązań przez kontrahentów – to faktor ponosi odpowiedzialność za uregulowanie spłaty, podczas gdy faktorant może na bieżąco obracać wypłaconymi środkami.

Korzyści oferowane przez faktoring

Obniżenie ryzyka prowadzenia przedsiębiorstwa to tylko jedna z zalet korzystania z faktoringu. Inne polegają przede wszystkim na korzyściach płynących z szybszego otrzymywania środków finansowych, a tym samym z możliwości ich obrotu przez firmę. Jednostka, która podpisała umowę z faktorem, nie musi czekać na wpłynięcie gotówki od kontrahenta do umówionego terminu zapłaty. Tym samym poprawie ulega cykl rotacji należności, a finalnie – płynność finansowa. Dużą zaletą faktoringu zawartego z dodatkowym ubezpieczeniem jest fakt, że ryzyko związane z brakiem zapłaty kontrahenta jest całkowicie przenoszone na barki faktora. Nawet, gdy ten nie ureguluje zobowiązania za wystawioną fakturę, to faktorant nie ponosi za to odpowiedzialności.

Jak znaleźć ofertę najlepszą dla swojej firmy?

Obecnie nawet kilkadziesiąt firm na rynku proponuje przedsiębiorcom wykup nieprzeterminowanych wierzytelności. Bardzo ważne będzie więc skonfrontowanie poszczególnych ofert ze sobą i wybranie najbardziej odpowiedniej dla sytuacji danej firmy. Właściciele przedsiębiorstw mogą tam sprawdzić, jakie wymagania stawia faktor przed podpisaniem umowy z faktorantem, a także jakie warunki proponuje. Są to między innymi minimalny wiek firmy, wielkość pobieranej prowizji, czy czas oczekiwania na pieniądze. W porównywarce prezentowane są wyłącznie aktualne informacje o ofertach faktoringowych, do których dostęp możliwy jest całkowicie za darmo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *