KNF – czym się zajmuje ?

KNF to nic innego jak centralny organ administracji rządowej, powołany 21 lipca 2006 roku. Ma za zadanie nadzorować rynek finansowy w Polsce. Ma podobne zadania co zniesiona już i nieistniejąca Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.

Jakie zadania ma KNF?

Zadaniem głównym KNF jest przede wszystkim nadzór zarówno na sektorem bankowym, jak i ubezpieczeniowym oraz emerytalnym. Ma on chronić konsumentów przed nieuczciwymi praktykami banków i parabanków oraz instytucji finansowych. Kieruje również instytucjami pieniądza elektronicznego oraz kasami spółdzielczymi.

KNF ma także podejmować działania w kierunku prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, w tym giełdy, ale również ubezpieczeń i emerytur, w tym tzw. III filara. Jego celem jest także dbanie o zdrową konkurencję pomiędzy instytucjami finansowymi, a także dbałość o ich rozwój i wychodzenie na przeciw oczekiwaniom klienta. Prowadzi również szeroko zakrojoną edukację wśród dzieci i młodzieży na temat działania rynku finansowego oraz oszczędzania. Pomaga również tworzyć akty prawne, które regulują rynek finansowy oraz bierze udział w sporach między instytucjami finansowymi, dbając o rozstrzygnięcie sporu.

KNF sprawuje swój nadzór w zakresie:

  • banków – zgodnie z ustawami o Prawie bankowym oraz o Narodowym Banku Polskim
  • emerytur – na podstawie ustaw o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
  • ubezpieczeniowy – zgodnie z ustawami o sprzedaży ubezpieczeń oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
  • nad rynkiem kapitałowym – biorąc pod uwagę przepisy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku

Dodatkowo KNF sprawdza działanie wszystkich instytucji udzielających pożyczek, także pożyczek hipotecznych.

Głównym celem KNF jest sprawienie, by wszystkie instytucje finansowe, ubezpieczeniowe i emerytalne działały zgodnie z prawem. Zgodnie z ustawą KNF może kontrolować banki i weryfikować ich prace, jeśli istnieje podejrzenie, że działania danej instytucji finansowej są niezgodne z zasadami konkurencyjności oraz szkodliwe dla konsumentów.

KNF wychwytuje również działanie nielegalnych instytucji, w tym tzw. piramid finansowych, a także sprawdza działanie instytucji finansowych, ich legalność oraz posiadane kompetencje do prowadzenia dalszej działalności na rynku finansowym, emerytalnym bądź ubezpieczeniowym.

Dba o prawa konsumentów do przejrzystości umów podpisywanych zarówno z instytucjami finansowymi, jak i ubezpieczeniowymi.

Komisja Nadzoru Finansowego nie sprawuje nadzoru nad: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, ani Narodowym Funduszem Zdrowia. Te instytucje podlegają innemu nadzorowi, wolnemu od założeń działania KNF.

Więcej informacji o KNF można znaleźć na głównej stronie: https://www.knf.gov.pl/

Tam znajdują się m.in. informacje dla konsumentów, porady prawne oraz kontakt do osób, które podpowiedzą na co uważać podpisując umowy z bankiem bądź ubezpieczycielem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *