Co musimy wiedzieć o faktoringu?

Faktoring jest sposobem na administrowanie należnościami. Przeznaczany jest do spółek, jakie mają problemy z płynnością finansową bądź jakie pragną uchronić się przed zagrożeniem niewypłacalności. Spółki, sprzedając produkty lub usługi, oferują własnym klientom kredytu kupieckiego. W tenże sposób w pewnym sensie finansują działalność klientów, wystawiając się przy tymże na utraty, gdyż przedłużony czas płatności, chociażby jeśli klient punktualnie reguluje własne zadłużenia, może zagrażać zachowaniu zdolności finansowej. W związku z tym, co musimy wiedzieć na temat faktoringu?

Faktoring – co to jest?

Faktoring to usługa opierająca się na wykupieniu poprzez faktora (podmiot zajmujący się faktoringiem) nieprzeterminowanej wierzytelności. Faktorant – więc spółka oferująca niezrealizowane faktury – dostaje w zamian zaliczkę, natomiast po uregulowaniu płatności poprzez klienta inną część sumy. Wynagrodzeniem dla faktora jest przeważnie prowizja, stanowiąca określony procent wielkości faktury.

Faktoring – jak funkcjonuje?

Faktoring ma miejsce w czasie, gdy konsument przekazuje do Faktora wskazane poprzez siebie faktury przed upływem ich płatności. Faktor finansuje faktury Konsumenta, tj. płaci środki za faktury wprost na konto firmowe Konsumenta. Klient jest przymuszony dokonać płatności za fakturę na konto Faktora. Faktoring jest doskonałym wyjściem dla przedsiębiorstw szukających szybkich źródeł finansowania – pieniądze za faktury Konsument dostaje właściwie od ręki, gdyż Faktor płaci za fakturę w dniu, w jakim jest przekazana poprzez Konsumenta.

Są różnorodne typy faktoringu, lecz szczególnie powszechnym spośród nich jest teraz tzw. faktoring cichy (niejawny). W tymże wypadku klient nie dowiaduje się o sprzedaży należności, gdyż zapłata dokonywana jest na konto inwestora natomiast nie spółki faktoringowej. To korzystne wyjście dla inwestorów, jacy obawiają się, iż informacja o korzystaniu z usługi faktoringowej będzie odebrana poprzez klientów jako rodzaj braku zaufania względem nich.

Uczestnicy faktoringu

Uczestnikami usługi faktoringu są trzy strony. Jest to inwestor, jaki zbywa towary bądź usługi oraz jaki decyduje się na skorzystanie z faktoringu. Jest to firma, jaka decyduje się na pokrywanie należności od klientów oraz opłaca wystawione poprzez inwestora dostawcę faktury. Trzecia strona, to generalnie ujmując, odbiorcy usług. Co do zasady winni się oni zgodzić na faktoring własnego klienta, gdyż w sposób pośredni owa usługa także ich dotyczy.

Jakie zapewnia korzyści?

Jedną spośród podstawowych korzyści faktoringu jest zachowanie zdolności finansowej poprzez przedsiębiorstwo. Spółka gwarantuje sobie nieskrępowany dostęp do gotówki bez konieczności ponoszenia specjalnych wydatków jak np. zaciągania kredytu. Inwestor nie jest uzależniony od tego, kiedy klient rozliczy się z przeprowadzonej transakcji. Ma także swobodę w obracaniu dostępnymi środkami, dzięki czemu może regulować bieżące zadłużenia bądź tworzyć kolejne inwestycje. Zdolność finansowa przenosi się z kolei na konkurencyjność. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *