Ulgi podatkowe w Polsce

Płacenie podatków jest nieprzyjemnym obowiązkiem, który spoczywa na każdym obywatelu Polski. Z pewnością wiele osób zastanawia się nad tym, co zrobić, by płacić mniejsze podatki. Tutaj z pomocą przychodzą ulgi podatkowe. W poniższym artykule doradzamy, z jakich ulg podatkowych można korzystać, aby zmniejszyć swoje należności wobec urzędu skarbowego.

Ulgi podatkowe za rok podatkowy 2018/2019

Jeśli zabieramy się za rozliczanie podatku za rok podatkowy 2018, trzeba mieć na uwadze wszystkie zmiany, które dotyczą ulg podatkowych. Najważniejsza zmiana to stopniowa likwidacja ulgi na internet – przysługuje ona tylko osobom, które skorzystały z niej po raz pierwszy, gdy rozliczały PIT-y za 2018 rok. Oprócz tego zlikwidowano zwrot podatku VAT za materiału budowlane oraz zmieniono zasad ulg na dzieci.

Dokładna lista obecnych ulg podatkowych przedstawia się następująco:

 • ulga prorodzinna – dzięki niej można odpisać od podatku 1112,04 zł rocznie na każde dziecko. Można ją stosować w formularzach PIT 36 oraz PIT 37;
 • ulga abolicyjna – kierowana jest ona do podatników pracujących poza granicami Polski. Dzięki niej można zmniejszyć należności podatkowe o różnicę wynikająca z wysokości składek podatkowych, które płacono w Polsce i zagranicą. Ulga abolicyjna może być zastosowana w następujących formularzach: PIT 28, PIT 36, PIT 36 L;
 • ulga z tytułu składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne – można odliczyć do 7,75% zapłaconych składek, które odliczy się od podatku. Tę ulgę można zastosować dla formularzy PIT 16-A, PIT 28, PIT 36, PIT 36 L, PIT 37;
 • ulga z tytułu kosztów poniesionych na nowe technologie – możliwy jest zwrot do 50% wydatków związanych z zakupem zaawansowanych rozwiązań technologicznych (zaliczamy do tego wiedzę, prawa autorskie itd.). Stosuje się ją dla formularzy PIT 28, PIT 36, PIT 36 L (wyłącznie dla osób, które zajmują się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej);
 • ulga rehabilitacyjna na samochód – można uzyskać zwrot 2280 zł w ramach kosztów związanych z zakupem samochodu przez osobę niepełnosprawną. Ulgę można stosować na formularzach PIT 28, PIT 36, PIT 37;
 • ulga na psa asystującego – można odpisać 2280 z tytułu posiadania psa asystującego. Obowiązuje w formularzach PIT 28, PIT 36, PIT 36 L, PIT 28, PIT 36, PIT 37;
 • ulga na pa przewodnika – podobnie jak w przypadku psa asystującego można odliczyć 2280 zł. Możliwa do zastosowania w formularzach PIT 28, PIT 36, PIT 37;
 • ulga rehabilitacyjna – pozwala na odliczanie kosztów związanych z wydatkami na rehabilitację. Skorzystać mogą z niej również rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych. Można ją stosować na formularzu PIT 28, PIT 36 oraz PIT 37;
 • ulga z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego – odliczamy kwotę darowizny. Da się ją zastosować w formularzu PIT 28, PIT 36 oraz PIT 37;
 • ulga z tytułu krwiodawstwa – można odliczyć od dochodu kwotę darowizny. Stosuje się ją w formularzu PIT 28, PIT 36 oraz PIT 37;
 • ulga z tytułu darowizny na cele kultu religijnego – odliczamy kwotę darowizny. Można zastosować w PIT 28, PIT 36 oraz PIT 37.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *